مشهد مقدس. مراسم نكوداشت 110 بانوي فاطمي

درود خدا بر مادري كه چنين فزرنداني را تحويل جامعه اسلامي داد

غواص شهيد حميد رحيم پور ازغدي ... رزمنده و ايثارگر غواص، همرزم عزيزم جناب آقاي دكتر حسن رحيم پور ازغدي

 الحق كه حاج حسن آقا  مرد عمل بوده و هستي

بهشت زير پاي مادران است، رضايت او رضايت خداست

هر كه هستي... هر چه هستي... فرزند مادري... بچه اي پيش او ... اين را هم در گفتارت شنيدم و هم در رفتارت ديدم

عزت و سربلنديت را از درگاه الهي خواستارم

راستي حاج حسن ،تو هنوز هم همان غواص خط شكن اروند مانده اي. كه در صحبتهاي قبل خطبه هاي نماز جمعه تهران

با همان روحيه. بدون توجه به ياوه گوييها  با لبيك به نداي امام جامعه اسلامي

به دل ظلمات، دوروييها و نفاقها زدي خط را شكستي، اگر چه ممكن است "فاو" را بخاطر سياست زدگيها بعدا از دست بدهيم

اما "ما ميتوانيم " را به اثبات رساندي

سربلنديت. سلامتيت و عزت روزافزونت آرزوي من است