يا مقلب القلوب و الا ابصار

اول سال 1394 طبق سنوات گذشته ساعت 9 الي اذان ظهر با حضور در گلزار شهيدان رضوي

بهشت امام رضا عليه السلام حاضر خواهيم شد و با شهداي گرانقدر تجديد پيمان خواهيم كرد

اميد كه سالي با معنويت و موفقيت در سايه عنايات الهي و توجهات شهيدان داشته باشيم