كاش مظلوميت او را در كوچه بني هاشم. در مدينه خلاصه نمي شد...!!!! ه

كاش فرهنگ فاطمي را ، درسهايش را ، به روز ميكرديم....!!!! فرا  گرفته و بكار ميبستيم

كاش از ظلمي كه مبدأش صدها سال پيش از مدينه شروع شد و تا به امروز ادامه دارد ... عبرت ميگرفتيم...!!! و ادامه نمي يافت

كاش با رفتارمان ارادت خود را اعلام  و  با عمل به فرامين ولايت از مسلمان نماهاي دنياطلب برائت ميجستيم

كاش محاسبات مادي دنيا  ما را از عمل انقلابي به فرهنگ علوي و فاطمي دور نميكرد...!!! و علي را  تنها نميگذاشتيم

كاش به خدا و به آيات قرآن ايمان راسخ داشته، سفارشات رسولش را در پيروي از اهل بيت، عامل بوديم

كاش بر مظلوميت زهرا فقط نميگريستيم...!!!! بلكه با رهروي از راهش از مظلوميت او از غمهاي او ميكاستيم و سعادتمند ميشديم

زندگي فاطمي بروايت فابريك

هيچگاه بخاطر جايگاه پدرش. بر همسر فخر نفروخت، امروز اگر مدرك. مسئوليت. دارايي من بيشتر از همسرم باشد چگونه ام؟

عليرغم بي مهريها و ظلمي كه همسايه هادر حق او و همسرش روا داشتند، نفرين نكرد، ما چقدر خيرخواه همسايه خود هستيم؟

بهترين لباسي كه هر دختر به آن علاقه زياد دارد، لباس عروسي ست، به فقير داد، آيا ما بنجل لباسهايمان را بفقرا داده ايم؟

احترام ويژه و استثنايي او به همسرش فوق العاده بود، ما با همسر خود چگونه رفتار مينماييم؟ گويش ما. لحن كلام ما چگونه است؟

دختر رسول الله بود، ساده ترين لوازم زندگي را داشت، ما چقدر لوازم اضافه و تشريفاتي فقط به لحاظ دكوراسيون هزينه كرده ايم؟

دردهايش را، عوارض جسمي را، از همسر خود پنهان ميكرد و بظاهر لبخند بر لب داشت، تا نشاط در خانه باشد

حضرت زهرا. بانوي نمونه در عفاف و در حجاب بود. او هيچگاه در انظار نبود، حتي از نابينا رو ميگرفت

ما در برخورد با نامحرمان چگونه ايم؟ رسانه هاي اسلامي ما، تلويزيون ملي ما، چقدر مقيد "محرم و نامحرم" است؟

در سريالهاي ما نقش زن و مرد. محرم نامحرم. جايگاه زن. نحوه گويش و برخورد زن چگونه است؟

براي فرزندان خود بهترين مادر و  معلم بود، خانه داري و  تربيت فرزندان اصلي ترين مأموريت او بود

امروز جايگاه خانه داري زن  در جامعه شيعي  و فاطمي ما  كجاست ؟

آيا دوست داريم حضرت فاطمه نگاهمان كند و از ما راضي باشد، يا در معرض نگاههاي نامحرمان و خداي نكرده هرزه گان باشيم...؟

براستي فاطمي هستيم...!؟ يا مدعي بي عمل...!؟

اميد كه با تفكر و توسل ، تحولي در اين سال نو در همه ما ايجاد شود  و با حضرتش پيمان نو ببنديم و سعادتمند شويم