جداي از همه بحث هاي هسته اي..!!!! تاييدات. اعتراضات. خوشحالي ها. دلواپسي ها. برد برد. تفاهمات.توافقات.بيانيه. گام. برجام و

فعلا كاري به هيچكدام ندارم "فابريك" طبق مرامش كه "فابريك" است، وارد جزيئات نميشه، اما  با شنيدن اخبار و اطلاعات ضد و نقيضي

كه اين روزها از دوست و دشمن ميشنوم  چند سئوال در ذهنم مرا اذيت ميكند

من كه از آتشِ دل چون خُمِ  مِي  در جوشم    *********   مُهر بر لب زده  خون  ميخورم و خاموشم

آيا همه رسانه هاي ما "در اصل مقابله با تهديدات دشمن"  جدي و  يكصدا  هستند...!؟

ما كه مسلمانيم، آيا دولتمردان ما حداقل مثل بسياري از كشورهاي مادي گرا در عرصه جنگ نرم،  اقتصاد،  فرهنگ

متحد و  هماهنگ هستند ... !؟ آيا تهديد را بدرستي شناخته اند ... !؟

در مقابله ي با  تهاجمات فرهنگي . اقتصادي . در حوزه كاري خود چه اقداماتي را شروع كرده اند... !؟

چقدر از تاريخ كشور خود، از خيانتهاي بيگانگان مطلعند و آيا از آنها بيزار هستند...!؟

آيا نقطه اميدي براي دلخوشي به آنها مانده است...!؟ آن نقاط اميد كجاست...!؟

در كجاي تاريخ ايران باستان ، تنها يكقدم خير براي ما برداشته اند ... !؟

و اما بعد... آيا ما استراتژي و دكترين واحد، مثل همه كشورها در سياست خارجي خود داريم... !؟ 

جابجايي افراد خصوص در "قوه مجريه" تا  چه اندازه در تغيير استراتژي و دكترين نظام  ما تاثير ميگذارد ...!؟

آيا در سناي آمريكا، سناتوري ميتواند و جرأت ميكند بر خلاف سياستهاي امپرياليستي و نظام سرمايه داري آمريكا نظري بدهد..!؟

مثلا احكام اسلام را نجات بخش معرفي كند...!؟ آيات قرآن را  وحي الهي و ملاك عمل  اعلام نمايد ...!؟

چرا بايد هر نظر و  پيشنهادي در كنگره آمريكا  در راستاي اصل دكترين كشور آمريكا باشد ...!!!؟؟

و هر ريئس جمهوري هم كه بيايد، بايد در همين راستا عمل كرده و مجري تصميمات كنگره باشد ....!!!؟؟

دولتمردان كشور " اسلامي" ما ...!!!  چقدر وفادار به آرمانهاي نظام و  يا حداقل به قَسَمي كه خورده اند، هستند... !؟

آيا بعضا نطقهاي نمايندگان، وزراء و  اقدامات بعضي مسئولين خلاف منافع ملي و كمك به دشمن نيست!؟

آيا برخورد قانوني با آنها شده است!؟ براستي آيا يك سياستمدار يك دولتمرد ميتواند به تنهايي آنچه نظر خودش هست در رسانه ملي بر

زبان آورده و وعده هايي به ملت "خلاف واقعيت" بدهد...!؟ ضمانت اجرايي آن وعده ها كجاست...!؟ چگونه ست..!؟

كدام مجموعه مسئول رسيدگي به تخلفات احتمالي و بناست از منافع ملت دفاع كند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رسانه ها، خصوص رسانه ملي، تا چه اندازه در شفاف سازي مسائل كشور و طرح ديدگاههاي صاحب نظران آزادي عمل دارد!؟

اگر خلاف واقع  و مطلبي دروغ يا وعده هاي غير قابل تحقق در اظهار نظرات بيان شود و تشويش اذهان را بدنبال داشته باشد...!!چه

دستگاهي رسيدگي خواهد كرد..!؟ و اذهان عامه مردم را  كه به رسانه اعتماد كردند از مطالب غير واقعي پاك خواهد كرد...!!!؟؟

دولتمردان ما در اجراي احكام اسلام چقدر جدي هستند و در الويت قرار داده اند..!!؟؟ و  تا چه اندازه در آن راه حاضر به فداكاريند...!؟

تا كجا حاضرند و آمادگي دارند با سران ظالم دنيا مبارزه كه نه، حداقل مخالف كنند و  از مظلومان حداقل لفظا حمايت نمايند...!!؟؟

براستي و حقيقتا چقدر اهداف انقلاب اسلامي را باور دارند...!؟؟ 

و  به استعدادهاي داخلي كشور  در برنامه ريزيهايشان اتكاء ميكنند ..!!؟؟

آيا به ادامه  دادن  راه شهدا  ايمان دارند...!!؟؟

آيا حواسشان هست هزاران سرباز و جوان اين كشور توسط  همين قدرتها  به خاك افتادند...!!؟؟ و ميليونها فرزند يتيم شدند...!!؟؟

و خسارتهاي حبران ناپذيري در طول تاريخ به ما زدند...!!؟؟

آن قدرتها الان كجان!؟ آيا پشيمان شدند!؟ محاكمه شدند!؟ جبران خسارت كردند!؟ دست از كشتار و جنايت برداشتند!؟ يا هنوز

تهديد ميكنند!؟ و سلاح از كف ننهاده اند و مسلمانان را بخاك و خون ميكشند...!!؟؟ و همين الان بر عليه ما توطئه دارند

آيا از آنها پرسيده ايد كه  براستي چه حقوقي براي ملت ما قائلند...!!؟؟

در نگاه آنها چه كرامت و عزتي و چه اختياراتي براي تعيين سرنوشت مردم ما دارند  ..!!؟؟

واقعا چه احترامي براي ما ،براي آرمانها و اعتقادات ما، براي ائمه معصومين عليه السلام و پيامبر بزرگوار اسلام صل الله، قائلند...!!؟؟

آيا از آنها پرسيده ايد : بالافرض اگر ما به آنها كاري نداشته باشيم... آيا آنها هم  به ما كاري نخواهند داشت ...!!؟؟

  تا كجا  كه ما عقب برويم  كه ديگر  كاري به ما نداشته باشند ...!!؟؟؟؟؟؟

در كجاي تاريخ بشريت سراغ داريد "حق و باطل" با هم جمع شده باشد ..!!؟؟

 

سوال آخر ... اصلا همه چيز به كنار ... تا چه اندازه وعده هاي الهي را باور داريد ...!؟  كه، ان الباطل كان ذهوقا

و تا چه اندازه دستورات الهي و منطق قرآن  را در تصميمات و رفتارتان مد نظر قرار ميدهيد ..!!؟؟ و خدا را ناظر ميدانيد..!!؟؟؟