سلام

عيد مبعث رو تبريك و تسليت عرض مينمايم ... تبريك بخاطر ظهور دين كامل و جامع اسلام و رسالت اسوه كرامتها رسول مهرباني ها

و تسليت به خاطر مظلوميت بعث ...كه اهدافش نزد مسلمونا مغفول مانده و فراموش شده 

بياييد در پيشگاه رسول خدا و ائمه معصوم عليه السلام زانو بزنيم... و از خودمان بپرسيم : آيا آنها هم از اعمال ما شادند...!!؟

بعد از بعثت و جنگ ... با رحلت پيامبر صل الله و درگذشت امام  چه بر سر  اسلام  و انقلاب آورديم ..!!؟؟ 

و چه اتفاقات خانمان سوزي كه رقم نخورد... از شهادت حضرت در محراب ، تا همه فرزندانش... كه عاشورا سرآمد همه آنهاست

همه اينها توسط خود "مسلمانان"  كه بعثت را درك كرده بودند  و انقلاب اسلامي را رقم زده بودند...!!!  اتفاق افتاد

فكرش را بكنيد .......... چرا ...!!!!؟؟؟

دنيا طلبي ... حب جاه و مقام

امتي كه با بعثت و با انقلاب، دودمان ظلم و اشرافيگري ابوسفيان ها و رژيم پهلوي را در هم پيچيد،خودش كم كم دچار همان مرض شد

كجا رفت ساده زيستن اول انقلاب ...!!!؟؟ كجا رفت آن خدمات شبانه روزي و جهادي ...!!!؟؟

اگر چه امت اسلام خيلي كارها كرده ... ولي خيلي خيلي كارها هم نكرده

ما از اهداف بعثت و انقلاب اسلامي داريم دور ميافتيم ... بيشتر نام انقلاب و بعثت  مانده و خلاصه شده در شعر و مولودي خواني

 از مغز بعثت ... اهداف انقلاب كمتر خبريست

اشرافي گري... تجمل گرايي ... چشم و هم چشمي نزد مردم ما ، نزد بسياري از خواص امت اسلام  رايج شده

و  روز به روز دارد ريشه مي دواند ... و اين شروع  خطرناكي ست... كه كربلا را رغم زد

روز عيد مبعث را اگر چه بايد شاد بود و  تبريك گفت ... اما نگران هم بايد بود ... كه خدا نكند  بار ديگر اتفاقات بعد بعثت رخ دهد

مقام معظم رهبري: جاهليت امروز با توان بسيار بالا و خطر صدها برابر جاهليت دوران اول اسلام باز توليد شده

ملتها و زمامداران كشورهاي اسلامي ! بدانند ما ميتوانيم مقابل اين جاهليت بايستيم