شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل *** كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها

 

كتاب حماسه ياسين - روايت عمليات كربلا 4 و 5 به قلم رزمنده غواص سيد محمد انجوي نژاد- انتشارات سوره

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خبر تفحص 175 شهيد غواص عمليات كربلاي 4 با دستان بسته...!! که در يك گور دسته جمعي درخاك عراق کشف شده

 فضاي رسانه ها را بدجوري....!!!!! پر كرده

آيا اين 175 نفر همه غواص بودند...!؟ پس چرا بعضي پوتين به پا دارند...!؟ آيا همه با دستان بسته بودند!؟ آيا زنده به گور شدند!؟

و سئوالات بسيار ديگري كه اين روزها در اذهان ايجاد شده....!!!دشمن موقعيت شناس و زرنگ از اين فرصت بخوبي استفاده كرد

و  به سرعت به نشر  اکاذیب و شبهات در شبكه هاي مجازي و رسانه های خود برداخت

حالا توهين ها، تمسخرها و كاريكاتورها بماند، كه درهیچ کجای دنيا با كشته شده جنگ اينگونه برخورد نميكنند، چه رسد به شهيد

غواص شهيد مصطفي كاظمي

غواص شهيد سيد هادي مشتاقيان

و اما نصيحتي دردمندانه به دوستان

چرا خبر به اين مهمي را ، بصورت كلي و بدون حتي يك اشاره  به جزيئات،  رسانه اي ميكنيد....!!؟؟

چرا خوراك براي رسانه هاي بيگانه درست ميكنيد...!!؟؟

چرا به دست خود تاريخ دفاع مقدس ، سيره و مرام شهدا را  در اذهان جوانان خدشه دار ميكنيد...!!؟؟

چرا موضوع و اتفاق به اين عظمت را ، با اغراق، با بي سليقگي، جاهلانه، صرفا به مسائل ماورايي و معنوي گره ميزنيد...!؟؟

پيامك ميزنند: پيكر 175 شهيدغواص با دستان بسته از قعر اقيانوس....!!!!!!! کدام قعر اقیانوس...!؟ چرا حرف بي اساس ميزنيد

این شهدای غواص به اين دليلها.... در این زمان آمدند.... كه چنين و چنان شود

 ارزش این حماسه ها را با تحلیل و تفسیرهای احمقانه و متحجرانه زیر سئوال میبرید  و نابود ميكنيد

كاش شما دوستان را نميداشتيم.... كاش هيچگاه از جنگ. از شهدا نميگفتيد... با وجود شما ديگر دشمن نميخواهيم

عمليات كربلاي 4 لو رفته بود...!!! اما غواصان به دستور امام به آب و آتش زدند

اين يكي از همان اغراقهاي معنوي و دروغهاست

عمليات كربلاي4 احتمال لو رفتنش ميرفت،با احتمال نميتوان عملياتي را لغو كرد...!!چنين احتمالي را در اكثر عملياتها ميداديم

اما درعين حال عمل كرديم و دشمن غافلگير شد و ما موفق شديم

اما اين تنها عملياتي بود كه به محض رها شدن موج اول غواصان دشمن با شليك گلوله هاي منور شروع به تيراندازي نمود

كه بلافاصله از ورود موج بعدي غواصان به آب جلوگيري بعمل آمد و حتي بسياري از آنها كه رها شده بودند  برگشتند

  و عمليات بلافاصله لغو و متوقف گرديد و دستور دادند : نيروها بطرف مناطق امن. سنگرها. عقبه جبهه بروند

كاش ميبوديد و ميديديد كه چطور غواصان. رزمندگان عقب نشيني ميكردند...!! حقير هم با تمام توان الفرار رو به خرمشهر

اگر چه در اين عمليات شكست خوردیم... اما همين مقدمه اي شد براي عمليات بزرگ و پيروزمندانه كربلاي 5

جنگ ما، عملياتهاي ما همراه با عقلانيت ، فكر ، برنامه ريزي و البته در سايه معنويت بود

ما هیچگاه . در هیچ عملیاتی بي گدار به آب نزديم

ما دقیق ترین شناسایی ها را قبل از عملیات از معابر و مواضع دشمن انجام میدادیم

متاسفم  

كه افتخارات و حماسه هايي كه به قيمت جان جوانان اين كشور بدست آمده دررسانه هاي داخل مغفول مانده و دچار تحريف شده

دوستان ما چه ناشيانه پتانسيلي به اين عظمت را  به آسانی هدر دادند

و دشمنان ما چه آگاهانه البته ناجوانمردانه ،با ايجاد ابهام و شبهه در افكار، تاريخ دفاع مقدس ما را تحريف و ضربه خود را زدند

از غم بي حاصليها كوله باري ماند و من *** كاروان در كاروان رفتند باري ماند و من

جامانده اي از كاروان غواصان شهيد گردان ياسين

تريبون آزاد وبسايتRevayatefabric.ir  آماده پاسخ به هر گونه ابهام و سئوال در مورد تاريخ دفاع مقدس ميباشد

--------------------------------------------------

پيكر غواص شهيد مسعود شادكام . جزو شهداي تازه تفحص شده نيست

هر گونه اعلام شناسايي فقط از طريق كميته جستجوي مفقودين بنياد شهيد و نيروهاي مسلح  خواهد بود