سلام به همه فرزندان انقلابي. دلسوز و ولايتمدار

خصوص جوانان پرشور

اين چند روزه پيامكهايي را وصول كردم مبني بر برپايي تجمعات و راه پيمايي در محكوميت زياده خواهي هاي آمريكا

و لبيك به فرمان رهبر عزيزمان در ممنوعيت دسترسي به مراكز نظامي و بازجويي مهندسان صنعت هسته اي

برگزاري چنين تجمعاتي بسيار عالي، بجا و لازم است كه هر چه باشكوه تر، پر شورتر و صد البته با شعورتر  برگزار  گردد

با تاكيد بر كلمه شعور ....حقير حسب تجربه چند سفارش عاجزانه دارم

نكند خداي نكرده صنعت هسته اي را به افراد و يا گروهي خاص ربط دهيد

صنعت هسته اي جزو منافع ملي كه به بركت مجاهدت فرزندان اين ملت و خون شهيدان بدست آمده

بايد دفاع از منافع ملي در شعارها پر رنگ باشد

نكند خداي نكرده بعضي اشخاص تندرو به بهانه ولايتمداري...!!! انقلابي...!!!  از ولايت جلو بيفتند و شعارهايي 

توهين آميز عليه دولت يا تيم مذاكره كننده بدهند

كه اين خطايي  استراتژيك  و  بسيار بزرگ است و حتما موجب خشنودي دشمنان و ناراحتي خوبان و ضرر و زيان خواهد شد

بايد شعارها موجب وحدت بيشتر ملت ايران از هر جناح ، گروه و شكل و شمايلي بشود

شعار ايران ، ايران بايد گوش بدخواهان اين ملت و كشور را كر كند ...همه بايد بيايند چون ايران وطن همه ماست

به گروهي خاص دعوتنامه ندهيد .... يك خاكريز حداكثري بلند در پيش چشم دشمن ايجاد كنيد تا كور شود

خواسته هاي خود را در قالب نگراني از شيطنت طرف هاي مقابل خصوص آمريكا مطرح كنيد و نه در ضعفهاي تيم مذاكره كننده

بايد بين تجمعات عمومي مردم با جلسات كارشناسي و مباحثه فني حتما فرق قائل شد

بحثهاي داغ تخصصي را به كف خيابان نياوريد ممكن است موجب سؤ ءاستفاده عده اي شرور قرار گيرد

و حتما باعث تفرقه و جناح بندي داخلي خواهد شد

تجمع ، شعار ، راه پيمايي يك هدف اصلي دارد

اخطار به دشمنان و اعلام برائت ... و غفلت زدايي ازخوديها و ايجاد وحدت در سايه محبت...همين

از برخوردهاي پدرانه ، دلسوزانه و آمرانه ي رهبري و لحن كلام آقا ، همه ما بايد درس بگيريم

در پايان يك نكته بسيار مهم كه نبايد غافل شد را يادآور ميشوم

بايد همچون شهيدان فقط براي خدا  تحت لواي امام جامعه اسلامي هر جا هستيم به نظام جمهوري اسلامي خدمت كنيم

كه اگر اين شد همه دعواهاي سياسي . جناحي  و بي فاييده به محافل علمي و بحثهاي مفيد سياسي تبديل ميشود

اميد كه در نظر افتد و در فكر نهادينه و در عمل تبلور يابد