دهم تير ماه سال 1366  ايام  عروج فرمانده و معاون گردان غواصي ياسين 

شهيد جليل محدثي فر    شهيد محمدرضا سمندري

عشق دُردانه ست و من غواص و  دريا ميكده   ***   سر فرو بردم در آنجا  تا كجا سر بر كنم

عاشقانرا  گر در آتش ميپسندد  لطف دوست   ***   تنگ چشمم  گر نظر در چشمه ي كوثر  كنم

در سالروز شهادت اين فرماندهان و در ايام بازگشت پيكر  175 شهيد مظلوم غواص

محفلي با حضور و روايتگري يادگاران گردان غواصي ياسين در محل 

 مسجد موسي ابن جعفر عليه سلام در روز سه شنبه نهم تير ماه 94 ساعت21/30 برگزار ميگردد

مشهد. طلاب. خيابان شهيد مفتح 18 . خيابان وحيد . بعد از وحيد 1

مسجدي كه حضور آقا جليل را از اول انقلاب و تا دوران جنگ بياد دارد و نام اين فرمانده مخلص بر محراب آن نگاشته شده است

غواصان ره عشق

ياد شهيد جليل محدثي فر يادآور حماسه هاي گردان غواصي ياسين است

نميشود از فرمانده و معاون گردان ، يادي كرد ولي حرفي از نيروهاي گردان نزد . اين برخلاف مرام آقا جليل است

شهيدان امير نظري. محمدرضا كرابي. علرضا نورالهي

شادكام. مشتاقيان. شاد. خاني. محمدپور. اسماعيل زاده. آزادفر. كاظمي

پروانه. احمديان. مقدسيان. سيدآبادي. عامري. يوسفيان. پسنده منش. شيباني همه ي آنهايي كه به درياي ابديت پيوستند