جشن هسته اي

خدا نيامرزد اون كسي را كه با خوشحالي مردم مخالف است

اما اينگونه اظهار خوشحالي ها بدين صورت حتما آدرس غلط به دشمن خواهد داد ...!؟؟

متاسفانه صدا و سیما نیز در این به اصطلاح «جشن پیروزی»!!! و آدرس غلط به دشمن سنگ تمام گذاشت

به گونه‌ای که انگار برای ارتقاء سطح اطلاعات مردم و بيان واقعیات رسالتی بر عهده ندارد

وانگهي هنوز كه ما در اول راه هستيم... مهمترين اقدامات كه "اجراي توافقات" است مانده

حواسمان باشد مشكلات احتمالي، بدعهدي ها، درگيريها، بگو مگو ها  و  اتفاقات امنيتي  از اين به بعد خواهد بود

به اين چند سئوال  قدري فكر كنيد

چرا شش قدرت دنيا ماههاست وقت گذاشتند و با يك كشور ايران سر ميز مذاكره نشستند ؟

آيا جز ترس از  قدرت علمي  و  بازدارندگي بالاي جمهوري اسلامي ايران ست !!؟

قطعنا و حتما اونا بدنبال تضعيف مايند... و قدم بعد تسليم.... و نابودي ...هيچگاه حقانيت ما ، موجوديت ما را نخواهند پذيرفت

 هيچكدام از آن كشورها بدنبال خوبي و خوشي و پيشرفت جمهوري اسلامي نيستند !!؟

اونا ميخوان سر بر تن ما نباشد... !!! چه رسد به پيشرفت علمي. اقتصادي

مگه نگفته بود اگه بتونم پيچ و مهره هاي صنعت هسته اي ايران رو باز ميكنم!؟

بهوش ..... گرگها. ميش نميشوند

مگه همينا نبودن كه 8سال جنگ رو بر ما تحميل كردند!؟ هزاران هزار جوان اين كشور رو كشتند و يا ناقص كردند...!!؟؟

و امروز طرح براندازي و نابودي مسلمانان را  عملا در دستور كار دارند...!!؟؟

ما براي حفظ اين خاك پاك ، چه جوانها داده ايم

خيانتها يادمان نرود. بايد از تاريخ عبرت گرفت

چندين سال قبل كه هنوز خبري از جمهوري اسلامي نبود اونا تو اين كشور آقايي ميكردن، چه قدم خيري برا ما  برداشتند..!!؟؟

در چه اموري. در چه اهدافي. در چه عقيده اي ما  با "استكبار آمريكا"  نقطه مشترك داريم...!!؟؟

آيا امروز " نظام سلطه " ذره اي از خوي استكباري خود عقب رفته...!!!؟؟ بدون شك  آنها قصد نابودي كامل ما را دارند

حالا ما مرده ...شما زنده ، خواهيد ديد كه  يك مو از اين خرس وحشي بدون پرداخت خسارت نميتوان جدا كرد 

اونا چيزي رو امضاء نميكنن كه به ضررشون باشد...!!!؟؟؟

دلمونو  به اين خوش نكنيم كه تهديدات و اولتيماتومهايي كه ميدن ، مصرف داخلي داره ...خير ... فرصت كنند همه را عملي خواهند كرد

مطمئن باشيد اونا دست از شيطنت بر  نداشته و نمي دارند

الان هم مواضعشون  هيچ فرقي نكرده ، اونا  تا باشن ، بدخواه ما هستن و بدنبال تضعيف و سيطره بر ما و نابودي اسلامند

فريب حرفاي ديپلماتيك و سياست بازان غربي و شرقي را نخوريد... پشت پرده سياست،  عجيب خبرهايي ست

حالا اگر...!! متن توافق  تاييد شود ...!!! و قرار شد از فردا رفت و آمد كنند، بايد خيلي حواسمون جمع باشه بهر جا ميرن بپاييمشون

كه چيزي به جيب نزنند. به هر جايي سرك نكشن

شك نكنيد تا روزي كه قوي هستيم  از ما خواهند ترسيد و  قدرت ما هم  فقط در اتكاء به استعدادهاي داخلي ست

كه در سايه ايمان. وحدت و همدلي، تلاش، صرفه جويي، افزايش و كيفيت توليد داخلي و پيشرفت علمي تحقق يافته و پايدار است

فرمانده ديروز ... رهبر امروز ... با كوله باري از تجربه ، با درايت به همه ترفندهاي دشمن ... مقتداي ما تويي