مَشهَد مِخَه بِري سال 2017 از طِرف سازمان بين المللي آيسسكو بعنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي بِشَه

سلسله  جلسات ادبي و فرهنگي  در معرفي رسم و رسوم  و لهجه مِشهدي با طعم طنز با اجراي هنرمند توانا استاد رضا رفيع

هر شب ساعت 21 از شبكه شما ... تكرار روز بعد ساعت 8 و 15

 

بخش قصه هاي مو و حاج دايي

با اجراي آقاي قاسم رفيعا ، شاعر خوش لهجه و بانشاط مشهدي

موره میبینی که شر و با صفایوم ... بچه محله ي امام رضايوم... زلزليوم  حادثيوم  بلايوم

بچه محله ي امام رضايوم

بخش مشهدي جبهه رو

خاطرات بانشاط.، حماسي و پندآموز جبهه با لهجه ي مشهدي و طعم طنز  بروايت دلبريان

متاسفانه روايتگري جبهه ، فيلمهاي دفاع مقدس بيشتر خلاصه شده در تيرو  تفنگ   و   تانكو توپ

در صورتيكه جبهه، يك زندگي قشنگ بود و تاريخ دفاع مقدس براي تمام بخشها حرف دارد و الگوست

با اجازه از استاد رفيعا

موره ميبيني كه  پُر سَرو صِدايوم ... جامونده از قافله يِ شُهدايوم

درسته كه از لشكر امام رضايوم ... وامونده از غِواصايِ با صفايوم ... دِلوم  خوشه كه كِفتر امام رضايوم

تخريب چيوم. رزمنده يوم. بلايوم  ... كوچكترين سرباز  دِ لشكر 21 امام رضايوم

 دعا كِنِن تو او روزاي آخر ... بِرِسوم به اون  گلاي سرخ  پَرپَر

--------------------

كمال همنشين در من هم اثر كرد... و گرنه من همان دلبرياني  كه بوده  هستم


اين برنامه دربوستان وفا واقع در بلوار پيروزي ميدان سلمان در سي شب ماه مبارك رمضان به جز شبهاي قدر برگزار

 گرديد و تا 5 مرداد ادامه داشت با استقبال خوبي از سوي همه مردم روبرو  گرديد