سي تير ماه 94  اردوي فرهنگي زيارتي جوانان مسجد قدس تهران

بعد از زيارت گلزار شهداي گمنام درمحل نمازخانه فرهنگسراي پايداري شهرداري مشهد در جوار پارك كوهسنگي ، گرد هم آمدند

  روايت خاطرات شيرين نوجوانان جبهه در تحمل سختيهاي آموزش غواصي و مبارزه شهدا با هوا و هوسها

نگهداري و مواظبت از دلهاي باصفا و تر تميزتان مهمترين ماموريت شماست همون دقتي كه شهدا داشتند

پاك موندن  آسون تر از  " پاك كردن "  است