گرگهاي انسان نما

حركتي كاملا ديپلماتيك. صلح طلبانه و منطقي....!!!!!!!!! از يك وزير خارجه و يك به اصطلاح ديپلمات...!!! نه يك وزير جنگ

اقدام متقابل سريع و بجا

يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسيماهُمْ

بهشتيان و دوزخيان با سيمايشان ‏شناخته ميشوند

يعرفون مجرمون بسيماهم

حق و باطل ... اظهر من الشمس..............حق و باطل مثل خورشيد روشن است

شمشير هم بدست امام حسين عليه السلام است و هم بدست شمرابن زالجوشن و عمرسعد   لعنت الله

قرآن را هم امام علي عليه السلام ميخواند و هم معاويه ابن ابوسفيان

اگر چه يعرفون المنافقون بسيماهم.... اما

در حكومت اسلامي و در كنار پيامبر صل الله هم خالدابن وليد بود و هم حضرت علي ابن ابيطالب

هم بني صدرها بودند و هستند و هم شهيد رجايي ها

مردان حق را بشناسيد

نزديك انتخابات است... به شعارها توجه نكنيد... مرامها را. خط فكري را دريابيد

بهترين معيار سنجش، افراد  ميزان تعلق آنها به چرب و شيرين دنياست. همين 

امام حسين عليه السلام را مسلمانان دنيا دوست و مقام پرست كشتند