تنها راه ترويج رفتارهای خوب و اصول تربیت  روش عملی و عینی ست

در جبهه فرهنگ ايثار و شهادت كه ريشه در  دستورات اسلام ناب دارد به روش عملي به نيروها منتقل ميشد

جواني كه با هر سطح معرفتي به جبهه میآمد، معارف الهي را ، زيبايي دين را ، نوعدوستي و گذشت را در رفتار فرمانده خود ميديد

و لمس ميكرد ... تاثیر میگرفت... متحول ميشد ... و  عمل میکرد .... و بسیاری هم به کمال رسیدند و شهيد شدند

اساتيد ، مربيان ، معلمان ، فرماندهان و مسئولان كه چشم زير دستان به آنهاست 

نحوه اخلاق و رفتارشان از جمله اصول اصلی تربیتی است که باید به آن اهتمام وافر و جدی داشت

 ایجاد نشاط از شاخصه‌های اصلی نظام تربیتی ست و باید طوری برنامه ریزی کرد که نیروهای زیر دست برای انجام کارشان

مشتاق باشند و با شور و علاقه فراوان به امور محوله بپردازند

با ايجاد عشق و علاقه است كه كارايي نيروها بالا و سطح توقعات پايين مي آيد و ايجاد اين روحيه از مقامات بالا به پايين است


در نظام تربیتی باید همه ابعاد و پایه‌های زندگی از جمله خوراک، ورزش و ... گفته شود و تنها به برنامه ریزی در یک بخش بسنده نشود

جبهه دانشگاه انسان سازي بود، آنهايي كه به خدا رسيدند اول پله هاي يك زندگي انساني را با رعايت حقوق ديگران طي كردند

 البته بخش دیگر برنامه تربیتی مبارزه با هوای نفس، تهجد و عبادت از جمله برنامه‌هایی ست که حتما باید برای آن برنامه ریزی شود

نيت خير. كار براي خدا . ياد مرگ . كار امروز توشه آخرت است و....به هر اندازه اين روحيه در نيروها تقويت شود. خروجي خدماتشان

بيشتر و بهتر خواهد بود

فرهنگ جبهه در هر بخشي از اين كشور به هر اندازه كه نهادينه شود به همان ميزان منفعت مادي و معنوي خواهد داشت

فرهنگي كه مظلوم است و در حاشيه.............. رفع مشكلات در حل این غفلت دارد


فرمانده باید اهل عمل باشد