سلام

آخرالزمان به گوشتان خورده است...!؟

آخر الزمان يعني روزهاي آخر دنيا

سالها پيش زماني كه بچه بودم  اين كلمه را بارها از زبان بزرگان ميشنيدم

وقتي از كسي رفتاري غير خدايي سر ميزد اين كلمه بطور عامه استفاده ميشد

اگر چه آن دوران نوجواني زياد برايم معنا و مفهوم اين كلمه قابل درك نبود

اما امروز كيست كه نشانه هاي واقعي " آخر الزمان " را نبيند

گاهي با خود ميگويم كجايند پدران و گذشتگان ما كه با سرزدن يك كار ناشايست لب گاز ميگرفتند دست بر پشت دست ميزدند

استغفرالله ميگفتند  ... و كلمه " آخرالزمان " را بر زبان مي آوردند

سر از خاك بردارند و  " آخر الزمان " را ببينند ، كه زمانه ،با فرزندان و نواسه هاي آنها چه كرده است

از مجالس عروسي تا مجلس عزا ... از خانه تا بازار ... از مدرسه تا دانشگاه ... و از اداره تا همه جا .... بازار شيطان گرم است

و از همه عجيب تر  اينكه، مشتريان اين بازار آدمهاي با وجاهتي هستند كه چه راحت در بازار گناه  قدم ميزنند و مشتري شيطانند

چه شد كه فقط 60 سال بعد از بعثت پيامبر (صل الله) و چند سال پس از رحلت حضرت علي (عليه سلام) عاشورا اتفاق افتاد؟

بسياري از آنهايي كه در مقابل امام حسين عليه السلام قرار گرفتند

پيامبر صل الله را درك كرده بودند و مدعيان بي عملي بودند كه بخاطر غفلت و خوردن لقمه حرام كم كم به گناه خو گرفتند

چه كساني بودند كه شانه به شانه امام از پاريس آمدند...!!ه

چه مرداني كه در خطرهاي جبهه رفتند...!! و امروز در مقابل همان آرمانهايند و يا بي تفاوت به زندگي حيواني مشغولند

امروز بيش از 35 سال از انقلاب اسلامي كه بعثت اسلام بود ميگذرد براستي از فرهنگ انقلاب در دهه 60 چقدر فاصله گرفته ايم...!؟

هر كس خودش ميداند كجاي كار است...!! نكند زبانم لال ... عاشورايي ديگر در راه باشد....!!!!!!!!!ه

پیامبر اسلام صل الله دربارهٔ امت خود در آخرالزمان فرمودند که در آن زمان ۵ چیز فراموش میشود

دنيا را دوست ميدارند و آخرت را فراموش ميكنند

ثروت را دوست ميدارند و حساب قيامت را فراموش ميكنند

زنان را دوست ميدارند و حورالعين را فراموش ميكنند

قصرهاي دنيا را دوست ميدارند و خانه قبر را فراموش ميكنند

خود را دوست ميدارند و خدا را فراموش ميكنند

 

اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا

تخريبچي شهيد كاظم مهديزاده

-----------------------------------------------------------------------------------------------

رهبر معظم انقلاب: اگر كساني براي حفظ جانشان يا شغل ، پول و مقامشان و يا

محبت نزديكانشان

راه خدا را ترك كنند و آنجا كه بايد حق بگويند، نگويند ... آن وقت حسين ابن علي ها به مسلخ كربلا كشيده خواهند شد