السلام عليك يا اباعبد الله الحسين

روز اول محرم كه مصادف است با سالروز  درگذشت مرحوم  حسين دلبريان

كاشمر- هيئت ابولفضلي كاشمر - محرم سال 1350- سمت راست عليرضا و سمت چپ محمدرضا دلبريان در كنار پدر

هميشه پدرم ميگفت: بچه هاي من " بيمه ابولفضلند

پدري دلسوز و عاشق كه هميشه  نام امام حسين را با بغض بر زبانش جاري ميكرد و در حاليكه چشمانش از اشك برق مي افتاد

با افتخار ميگفت: مادرم نام مرا حسين نهاده است، او ارادتي خاص به امام حسين عليه السلام خصوص قمربني هاشم داشت

امشب بياد او  و  شهيدان مجيد و محمدرضا دلبريان 

و فرمانده عزيز  آقا جليل و همه درگذشتگان فاميل در سنگر شهدا گرد هم ميآييم و دلها را با ذكر فضائل عاشورا جلا ميدهيم

چهارشنبه 22 مهر 94 از ساعت 18 الي 20

رضاشهر پيروزي 17 شهيد محدثي فر 19 پلاك 30  سنگر شهدا