السلام عليك يا علي ابن موسي الرضا عليه السلام

در سالروز شهادت هشتمين امام ، ياد كنيم از فرستادگان و دلدادگان حريم رضوي

آنها كه نقطه اي پرواز و عروجشان را از اين "مركز هدايت" آغاز كردند و در جبهه به ملكوت رسيدند

شهيدان رنجبر - نورالهي- اسماعيل زاده- شاد- سمندري

فرمانده شهيد جليل محدثي فر - تخريب چي شهيد قادري

دوش در حلقه ي ما قصه ي گيسوي تو بود *** تا دل شب سخن از سلسله ي موي تو بود

عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت *** فتنه انگيز جهان غمزه ي جادوي تو بود

اولين اعزام به جبهه - آبان 1361