مشهد مقدس - اختتاميه ششمين جشنواره فيلم مردمي عمار - 30 بهمن ماه 94 - سينما آفريقا

السلام عليك يا فاطمه الزهرا يا زينب كبري سلام الله عليها

 خانواده محترم شهيدان مدافع حرم " گردانهاي فاطميون " ميهمانان ويژه اين مراسم معنوي بودند

همانها كه فرزندانشان كيلومترها آنطرف تر در خط مقدم جبهه ي مقاومت جلو دشمنان اسلام مظلومانه ايستاده اند

و حركت آنها را بطرف ايران گرفته و زمينگيرشان كرده اند

امنيت و آرامش امروز ما بي شك مديون آنان است

--------------------------------------------------------------

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق *** ثبت است بر جريده ي عالم دوام ما

تقدير از كارگردانان و مستند سازان مردمي و انقلابي آقايان حاجتمند ، باغشني، اسلام زاده و عظيما

----------------------------------------

ما در پياله  عكس رخ يار  ديده ايم *** اي بيخبر  زلذت شرب مدام ما

بسياري از اين شهدا همچون مولايشان اباعبدالله الحسين عليه السلام ، توسط يزيديان داعش سر از بدنهايشان جدا شد

يزيديان احمق ، خشن و بي رحم و بي منطق  كه حسينيان آخرالزماني امام عشق را ناجوانمردانه سر ميبرند

--------------------------------------------------

من در هواي دوست گذشتم زجان خويش *** دل از وطن بريدم و  از خاندان خويش

با اين تصوير ميشود صف شهيدان را فرداي قيامت در صحراي محشر در ذهن تداعي نمود و تا دير نشده فكري بحال خود كرد

واي بر ما ... كه از پس امروز حتما هست فردايي

محكمه شهدا، محكمه ايست كه همه در آن حاضر خواهيم شد و بايد جواب پس دهيم كه بعد شهدا چه كرديم

-------------------------------------------------

آنانكه خاك را بنظر كيميا كنند *** آيا بود كه گوشه چشمي بما كنند