سلام...حقير را ميشناسيد يكي از افتخاراتم در طول سي سال خدمت با همه كاستي هايم اين است كه بحمدالله ذاتا جناحي،گروهي

نبوده و نيستم، اگر مرا بپذيرند، سرباز كوچك ولايت، نوكر شهيدان، عاشق مردم ايران و خادم جوانان مؤمن هستم

يكي از من پرسيد : اصول گراييد...!!؟؟ گفتم :مگر ميشود ايراني مسلمان بود و به اصول دين و انقلاب اسلامي گرايش نداشت...!!؟؟

شهيدان ، بهترين اصولگرايان بودند... اگر چه فرسنگها با شهدا فاصله دارم اما انشالله رهرو راهشانم

با تمام ضعفهايي هم كه داريم، اما بيگانگان را بر يك تار موي ملت خود ترجيح نميدهيم ، ما به مردم خود اعتماد داريم

و اين اصلي ترين است

آنچه براي من مهم است... عملكرد افراد و پاي بندي آنها به ارزشها و آرمانها و وعده هاييست كه به ملت داده اند

وقتي ميبينم بعضي با وعده هاي پوچ دنيايي و عوام فريبي بدنبال جمع كردن رأي مردم هستند

و بين حرف و افكار و كردارشان فاصله از زمين تا آسمان است

وقتي ميبينم منافع خود را بر مصالح كشور ترجيح ميدهند و گوششان بدهكار هيچ حرف حسابي نيست 

و با شنيدن يك انتقاد با چهره برافروخته ، منتقد را به باد تهمت ميگيرند

وقتي ميبينم طرح هاي ملي كشور را اعم از مسكن مهر- يارانه نقدي - سهام عدالت - سهميه سوخت- رابراحتي كنار ميگذارند

و بدنبال حذف مجموعه هاي حامي مصرف كننده از مديريت كشور هستند و براحتي قيمت اجناس و بليطها را افزايش ميدهند

وقتي ميلياردها تومان پول كشور عوض كمك به هزينه ازدواج جوانان و گره گشايي از مشكلات توده مردم به جيب خودروسازان ميريزند

و وقتي ..... فقط شعار است و از عمل كمتر خبريست

و وقتي پاسخهاي سربالا همراه با تمسخر  آنها را به خبرنگاران ميبينم ...!! و وقتي همه ي قراردادها محرمانه است

و مهمتر از همه وقتي "سابقه ي نه چندان درخشانشان را در عرصه سياسي كشور " طي سالها شاهد بوده و هستم

چگونه ، با چه اميدي كرسي قانون گذاري  و  مديريت كشور را با رأي خود به آنها بسپارم !!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وقتي ميبينم اصول دين، استعدادهاي كشور، زحمات و مجاهدتهاي جوانان اين مرز و بوم را مورد بي مهري قرار ميدهند

 از روحيه مقاومت و ايثار، كه تنها عامل نجاتبخش كشور است، حرفي در محافل بين المللي نميزنند

و برچهره دشمنان و قاتلان جوانان ما لبخند زده و دست آنان را ميفشارند و حركات اضافي ديپلماتيك جلو دوربين انجام ميدهند

دلم بر مظلوميت اين بچه هاي معصوم مي سوزد و بر غفلت آنها ميگريم

همه ما مديون اين بچه هاييم

مواظب انتخابمان باشيم

هيچكدام از ما بي عيب  نيستيم،  اما بعضي "عيوب استراتژيك" دارند، كه براي كشور خطرناك است

بسياري از ما حتما "ضعف" داريم ، ولي بعضي "نقص" دارند

آدم ضعيف را ميتوان تقويت كرد تا ضعفهايش را برطرف و كم كند، اما آدم ناقص را نميشود كاري كرد

فرد ناقص چگونه ميتواند ضعفهاي جامعه را  " اصلاح " كند...!!؟؟؟؟؟

بهوش باشيد سرنوشت كشور بدست تجمل گرايان، ساده لوحان، قوم و خويشان پرستان و غرب زدگان نيفتد

----------------------------------------------------------------------------------------------

صوت صفحه اصلي سايت، كليپ شماره 25 در قسمت سمعي بصري - نداي فابريك- سياسي- بنام كانديداي اصلح ميباشد