مقابله به مثل

نيست اينجا خبر از رحم و مروت چه كنيم*** ذره اي عاطفه و مهر و محبت چه كنيم

مدعيان حقوق بشري خونخوارند *** خون بنوشند زهر دولت و ملت چه كنيم

همه جا آتش و خون است بپا در عالم *** ما در اين صحنه بيداد و شقاوت چه كنيم

 گاهي در ميدان كارزار مجبوريم براي دفع فتنه مقابله به مثل كنيم

اما ما نامرد نيستيم و اين را در هشت سال جنگ با برخورد انساني با اسيران ثابت كرديم

اين پسر بچه دوتا عمويش بشهادت رسيدند و تا انتقام خونشان از پاي نخواهد نشست و ادامه دهنده راه شهداست

اما اين پسر بچه نادان. جاهل و سنگ دل  به كدام گناه... به كدام قانون بشري و انساني چنين جنايت هولناكي ميكند

براستي براي گرفتن اين حربه از دست اين جانيان جز بزور سلاح ممكن خواهد بود...!!؟؟

لعنت خدا بر حاميان جنايتكارشان. آمريكاي جنايتكار. اسرايئل خبيث و عربستان و وهابيت كثيف

همه با همت و ايثار و گذشت از سر جان *** بايد اقدام پي حفظ زن و بچه كنيم

يا نشانيم سرجاي خود اين بي پدران *** يا جز اعمال شقاوت به شقاوت چه كنيم

قرآن كريم

فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّه َ وَ اعْلَموا أَنَّ اللّه َ مَعَ الْمُتَّقينَ؛

هر كس به شما تعدّى كرد، همانند آن بر او تعدّى كنيد! و تقواى الهى پيشه نمايند [و زياده روى ننماييد] ! و بدانيد

كه خدا با تقوا پيشگان است

كودكان ايران زمين، با اقتدا بر مولاي خود حسين ابن علي براي دفاع از نواميس اسلام و ارزشها آماده شهادتند

دستان آنها براي برگرفتن سلاح در مقابل دشمنان اسلام و انسانيت بايد آماده شود

نبرد و مبارزه ما تا نابودي كامل مستكبران و برقراري حكومت عدل الهي تا ظهور حجت حق، بي وقفه و نسل اندر نسل ادامه دارد

وقاتلوهم حتي لاتكون فتنه