عملیات مرصاد , قتلگاه و جهنم منافقین

قرآن : ما بزودی دشمنان شما را به جزای سنگین خواهیم رساند

عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد همانگونه که خداوند فرموده: ما دشمنان شمارا از احمقها آفریدیم

منافقین ناشی و عجول و حتما فریب خورده به خیال فتح تهران تهاجمی را با افکار شیطانی از مرز سرپل ذهاب آغاز کردند

اما غافل از اینکه با پای خود به گورستان می آیند

اگر بعد از جنگ, سیستم و تشکیلات منافقین در عراق که هزاران نیروی بی عقل سلاح بدست بودند دست نخورده میماند برای ما

و مردم عراق حتما مشکلات زیادی را ایجاد میکرد و هر روز باید شاهد درگیریهای مرزی میبودیم

اما خداوند تبارک و تعالی لطف کرد آنها را با پای خودشان به قتلگاه و کمینگاه رزمندگان اسلام فرستاد

و نیروهایی که برای از پا در آوردن هر کدام شان میبایست کلی هزینه کنیم... براحتی به دم تیغ ما آمدند و هزاران فریب خورده و خائن

به درک واصل شدند و دیگر از منافقین صدایی در نیآمد و چیزی از آنها باقی نماند

اجرای دقیق آتش خمپاره ای و  راکتهای هوانیروز و نیروهوایی یکنفر را اجازه عبور از تنگه مرصاد نداد و همه در آتش غضب الهی سوختند

این است سرنوشت منافقان که از کافران بدترند

رحمت خدا بر شهیدان , خصوص شهیدان علی صیاد شیرازی و نورعلی شوشتری که با طرح ریزی سریع و به موقع و با استقرار نیروها در

تنگه چارزبر کرمانشاه راه را بر منافقین بستند ...حق بزرگی بر گردن ما دارند... یادشان جاودانه و روحشان با اولیاء الهی محشور باد

 

ومن النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

این نشانه ای است از امداد الهی و کمک خدا , برای آنها که صاحب عقل و اندیشه هستند