همه از یک جنس و یک آب و خاک .... پس چرا ...!!!؟؟؟؟؟

اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاكار، وي را مورد سرزنش قرار دهد، آن فرد را به واكنش و دفاع از خويشتن واميدارد و

موجب برافروخته شدن آتش لجاجت در او مي گردد و چه بسا او را در پيمودن راه خلافي كه در پيش گرفته، جسورتر مي سازد

توجه: قاطعیت, جدیت در برخورد با افراد شرور حتما لازم است!! اما با چاشنی محبت, صداقت, تفهیم اتهام و روشنگری
 
اعدامی در لحظه آخر بر روی جوخه دار آخرین حرفش این بود
 

زنده باد قاضی

کجاست آن آغوشهای گرم...آن نفسهای پاک مسیحایی ... تا دریابد جوانان را ..... برگرد ای فرمانده ی قلبها... برگرد

احمد متوسلیان فرمانده لشکر... اما مثل یک نیروی بسیجی در صف رزمندگان و محب آنها

از محبت تلخ ها شيرين شود       از محبت مس ها زرين شود

فرمانده ای که امروز قلب جوانان سوریه و عراقی را تسخیر کرده ... همان فرمانده لشکر دیروز بود که همه گوش بفرمانش بوده و هستند

رمزش فقط محبت است و اخلاص

اقتدار در سایه تقواست در سایه عشق است... غیر از آن دیکتاتوریست و تکبر است

الگوی این دو رفتار ... امام , صدام

 بعد از همدلی و همزبانی , همراهی فرمانده , بهترین مهمات در 8 سال دفاع مقدس بود

یکی از رموز جذب و ساخته شدن نیروها در جبهه گذشت فرمانده , از لغزشهای نیروها بود و حضورشان در خطوط مقدم کنار سربازان

رهبر امروز  ... فرمانده دیروز ...  همیشه در خط و در خطر ... اهل عمل

رهبر معظم خطاب به مسئولین. بزرگان قوم. علماء. سرداران. ارتشیان:بروید دست جوانان را بگیرید, حرفهای آنها را بشنوید

به ابهامات آنها جواب دهید

تو خود حدیث مفصل بخوان

هرکه با پاک دلان صبح و مسائی دارد  -----  دلش از پرتو اسرار صفایی دارد