هر كه آيد به جهان اهل فنا خواهد بود

كل من عليها فان

پدر آقا جليل هم از اين دنيا رفت و ما را در فراق خود غصه دار نمود

فردا چهارشنبه 27 مرداد ماه ساعت 9 صبح از محل بست پايين خيابان (نواب) مراسم تشيع خواهد بود

و در حرم مطهر بخاك سپرده ميشود

اميد كه با فرزند شهيدش محشور گردد

مراسم ختم عصر پنجشنبه 28 مرداد ساعت 16 تا 18 بلوار سجاد. مسجد سجاد و روز جمعه صبح و عصر بلوار خیام مسجد قبا