عبرت 5 ؛ هک شدن سایت

پس از چندین روز دوری از شما خوبان بخاطر هک شدن سایت ، سلامی از اعماق وجودم عرض میکنم

این است منطق اسرایئل، حذف ، ترور ، زور و دیکتاتوری

دموکراسی با مشت آهنین، اندیشیدن فقط با فکر اونا ، آزادی در قفسی که ساخته اند

 

HACKD by israel

Hacked by chelsey & henry

همانگونه که در قرآن کریم خداوند میفرماید

دشمنان شما را از احمقها قرار داده ام

کاملا با این نوع اعمال بچه گانه و احمقانه بیشتر از پیش کلام الهی برای من و شما روشن میشود

وعده های خداوند را باور کنیم! او به ما وعده ی پیروزی داده است

فقط باید از دستوراتش اطاعت کرده و اهل استقامت باشیم

 اگر چه زحمات چندین ماهه ام از بین رفت، ولی می ارزید، که بیشتر دشمن بی منطق خود را بشناسیم

اتفاقا این نوع برخورد عزم مرا بر حضور بیشتر در فضای اینترنت جزم تر کرد

شما بهتر از من میدونید، گذاشتن مطلب درسایت، وقت زیادی رو میطلبه، و به لحاظ مشغله کاری و جلسات زیادم، قصد داشتم تقریبا وب سایتم رو به حالت نیمه تعطیل در آورم، اما با این کار، پیامی را یاران شهیدم به من دادن که دلبریان، ادامه بده و هر طور شده، این سنگر رو خالی نذار 

لذا با شهدا عهد میبندم، تا زنده ام ،ضمن حضور در سراسر خطوط جبهه، ضمن تهاجم به دشمن، این سنگر روخالی نکنم

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم