عبرت6

روایتهای فابریک رو شما هم ببین

عدو شود سبب خیر ، گر خدا خواهد

هیچ پدیده ای در دنیا اتفاقی نیست !!! یکهفته پس از هک شدن سایت ، ماموریتی داده شد، تا چند تن از میهمانان خارجی رو در سفر به مناطق جنگی دوران دفاع مقدس، همراهی کنم ، اتفاقا خاخامهای یهودی ضدصهیونیست یودن ،موضوع هک شدن سایت، اونم توسط اسرایئل، سوژه و مدرک بسیارخوبی بود تا اونا هم نیبت به تاریخ جنگ ما حساس بشن

بهش گفتم : فکر میکنی این سایت چه چیزایی میگفته، که باعث حساسیت همونایی که شما ازشون متنفرید، شده وهکش کردن؟؟؟

به دقت وبا تعجب نگاه میکرد! راستی چی بوده مگه ! چه اطلاعات مهمی داشته ؟؟

ببین ، من یک بازمونده از جنگ تحمیلی هستم، جنگی که از طرف قدرتهای صهیونیستی توسط صدام، بما تحمیل شد

خیلی از دوستام و برادرم در این جنگ به شهادت رسیدن، من فقط خاطرات جبهه ام رو توی این سایت مینوشتم، به سیاست هم زیاد کاری نداشتم

فکر میکنید چرا و به چه دلائلی نمیخوان، جوونای امروز ما از جنگ و زندگی شهدا چیزی بدونن ؟؟؟؟

مگه شهدای ما چه طور بودن ؟ چگونه آدمایی بودن ؟ فرق کشته های ما با کشته های جنگهای دنیا چیه ؟؟

چرا اینقدر از فرهنگ امام حسین علیه السلام ما میترسن ؟؟ 

اینم عکساشون ، ببین چه چهره های معصومانه ای ، اصلا اینا به جنگجو شبیهن؟ آدم نظامی توی دنیا با این قیافه دیدی؟؟

اینا در عین حالی که عارف بودن، اما در میدون نبرد مدافعانی شجاع ونترس بودن

به قیافه های کوچکشون نگاه نکن، اینو میبینی ،یه دانش آموزه ،میز درس رو رها کرده اومده جبهه!! سر سفره غذا دیرتر از همه مینشست، میگفت : دوستام که گرسنه اند اول سیر بشن، بعد هر چی باشه خواهم خورد، لباس غواصی پوشید، توی آب سرد رودخانه، در زمستون آموزش دید ،از آخرهم بشهادت رسید

این یعنی ، صداقت ، درستی و انسانیت

 این خاخام یهودی ، چنان با دقت گوش میکرد و به عکسا چشم دوخته بود و به انگلیسی زمزمه ای داشت

جایی دیگه از این جور آدما به چشمت خورده ؟؟!! تو عمرت دیدی ؟؟!! اگه پیدا کردی بهم خبر بده !!!ه

شماره های تلفن و ایمیل رو تبادل کردیم ، قرار شد بیشتر به این حرفا فکر کنه ، چون براش خیلی جالب بود