عبرت 8 ؛ 

اینجا ایران است ! صدای ما را از شوشتر میشنوید

ایران اسلامی، ایران باستان ، ایران پهناور  رو،  قشنگ ببین ، برگشتی به صهیونیستها بگو

دست از پا خطا کنن،اگه شده با همین مشتها ، ضربات مرگبار بر سرشون فرود خواهد اومد!! مفهومه

با مشت ؟؟؟!!؟ مگه میشه !؟؟!!!!؟

همینی که میگم بهشون بگو، اونا با تموم نفهمیشون ، متوجه میشن با مشت یعنی چی ! ه

آی بچه ها، قدر کشورتونو، قدر خودتونو، قدر دین و رهبرتونو بدونید، که در دنیا نمونه اید

بعضی از هموطنای ما مثل ماهیهای این رودخونه ، توی آبن، ولی .......ه 

کشوری که چشم دنیا رو به خودش خیره کرده، ایرانه

یه عکس ازتون میگیرم، برید نشون اون ور آبی ها بدید و بگید

 این کشور با ملت و رهبری که دارن  رو بشناسین و اینقدر یاوه سرای نکنین

آها ، چقدر قشنگ ، افتاده ، اوکی

اینم نمونه ای از جووناشون ، جان برکف و شجاع  

اینا  اگه لازم باشه و رهبرشون  دستور بده ،تا تلاویو تخته گازمیرن،هردشمنی،توهرجای دنیا، یه تیر رو به ما شلیک کنه، معلوم نیست چه بلایی به سرش بیاد

ما اهل جنگ نیستیم، ولی اگه کسی گردن کلفتی کنه ،با من که نه، با این جوونا طرفه

حالا معنی مشت رو که آقای نجفی بهت گفت ، فهمیدی ؟؟؟