درس 8 ؛ سپهبد بسیجی ، نظامی عارف ، علی صیاد شیرازی

او که هم دین دار بود و هم دین بان

فرهنگ اسلام را، داخل پادگان نظامی آورد. آنهم در زمان طاغوت

او ثابت کرد ، میتوان درعین حالی که یک نظامی کلاسیکی مدرج بود،یک عارف مقید به انجام فرائض دینی هم بود

او به معنی واقعی ، سلاح  را در کنار صلاح  آورد

خشم را با محبت ، گلوله را با گل و جنگ را با اخلاق انسانی اسلامی، کنار هم کاربردی کرد

صیاد شیرازی ، نماد یک انسان کامل بود

اونمونه ای از سربازی برای کشور و دین را  ارائه کرد

ثابت کرد نظامیان ما، برای صلح میجنگند، درعین دلاوری و شجاعت، مهربان با زیردستانند، حتی با دشمنی که اسیر شده

صیاد شیرازی ، حق بزرگی به گردن تاریخ این کشور دارد

این مادر ، یک فرمانده و یک سپهبد شهید است

میگفت : گاهی میدیدم، فرزندم خم شده و پوتینهای سربازان رو جفت میکند، تعجب میکردم وبه بزرگی او احسنت میگفتم  

هیچگاه درجات بالای نظامی، روح " فرزندی"  را در او تغییر نداد و تا آخر با من مهربان ومتواضع بود

میگفت : فرماندهی، برای تو پادگان است، نه خانه

***************************************

در سالروز شهادتش،فروردين 1391. عازم زادگاه او شهر درگز هستم