فرمانده لشکر در کردستان در موقعیت جنگی،یک جوان 23ساله-بنام محمود کاوه - بچه ی خیابان امام رضای مشهد-جوانی شجاع نترس .مدیر.که با لیاقت وشایستگی به فرماندهی رسید.در عملیات کربلای 2 در سال 1365 جلوتر از همه نیروهای لشکربر روی ارتفاع 2519 بشهادت رسید