جبهه فرهنگی2

عبرت 13 ؛ 

 جبهه فرهنگی 2                      

چرا در جبهه ی فرهنگی، نیرو و امکانات کم داریم ؟؟ به همان دلیلی که در جبهه ی رزمی کم داشتیم

چون در جبهه ی فرهنگی، مثل کار اقتصادی ، سیاسی ... منافعش، زیاد ملموس نیست

 میکاری...اما دیر درو میکنی ! شاید هم اصلا درو نکنی و خسارت هم بدی و دیگران درو کنند

 عمرت تموم میشه ،یه لیوان آب خوش، از گلوت پایین نمیره

زحمت زیاد ،محصولش با تاخیر و کمیتش اندک... اماکیفیت ، برکات و مزدش، فوق العاده ست

در این جبهه  کیفیت  مقدم برهمه چیز است، یکی مرد جنگی، به از صد هزار 

تمام جبهه های دیگه ، زیر بلیط این  جبهه ی نامحسوس  و گاهی فراموش شده و مظلوم است 

 موفقیت، پیشرفت،خصوص سلامت، درتمام بخشها، سیاسی، اقتصادی و... بستگی به پیروزی دراین جبهه ست

جبهه ای، با این اهمیت و تاثیرگذار !! در عجبم که چرا، مغفول مانده و مهجور و ....؟؟؟؟

چون تو این جبهه، خبری از محسوسات ، معکولات ، مشروبات و مادیات نقد ، نیست

همش نسیه کاری ......  الدنیا ، مزرعه الاخره

برا همین ، جبهه ، خلوته

اونایی میتونن تو جبهه ، بایستن که ، عاشق  باشن

********************************************

حریم عشق را، درگه بسی، بالاتر از عقل است  ***  کسی آن آستان بوسد، که جان در آستین دارد


ذخیره شده در:فرهنگی.اجتماعی
نوشته شده در:24, 3, 1391-20:26

Revayatefabri.ir