مخالفین

شلیک 26 ؛ بی رو دربایستی

سلام

من اعتقاد دارم همه ی اونایی که با من مخالفن ، دشمنم نیستن

اگه در ادبیات و افکار سیاسی، اعتقادی مان ، به این باور میرسیدیم ، امروزه خیلی از دوستان، دشمن نبودن

اگر چه ریشه ی انحراف چیزای دیگه هم هست، اما  کارها و برخوردهای بعضی ماها، بی تاثیر نبوده

در سرعت دور شدن فرد و پیشروی افکار در ذهنش کمک بسزایی فرموده اند

بدانند آنهایی که در این شکافها و جدا شدن افراد، سهم دارند، حتما در گناه هم سهیم خواهند بود

باید بدانیم ، که متاسفانه نمیدانیم !! یا نمیخواهیم بدانیم

تمام اونایی که مخالف ما هستن ، دشمن ما نیستن

و همه ی اونایی که بظاهر دوستند !! محب و عاشق ما نیستن

همین

اگه همین رو آویزان کنند برگوش خود، دوستان

دگر آسان شود، کارو  شود این زندگی بوستان


ذخیره شده در:بی رودربایستی
نوشته شده در:11, 4, 1391-11:47

Revayatefabri.ir