رحم بیکدیگر

عبرت 21؛ ا س لا م مظلوم

هر کس عمل بی نقص انجام میدهد، به خدا نزدیکتر است

زیرا تنها خداست که بی نقص ترین اعمال را انجام میدهد

اگر از کارمان بدزدیم ، اگر از مهربانی به هم ، از یاری و از وظیفه ی پدری و مادری بدزدیم

اگر در انجام وظیفه ای که به ما سپرده اند، کوتاهی کنیم

از خدا فاصله گرفته ایم

اگر از همدیگر دور شویم ، از خدا دور شده ایم

---------------------------------------------------------


ذخیره شده در:فرهنگی.اجتماعی
نوشته شده در:9, 5, 1391-14:56

Revayatefabri.ir