جوانان مجرد سنگر

آخرين افطار ... سنگر شهداي غواص ... بيست و هشتم ماه مبارك رمضان... 15مرداد 92

جمع دانشجويان  "مجرد "     ه

قو علي خدمتك جوارحي .......... ه

خدايا ، تو خود شاهدي و از دلمان باخبري، كمك كن تا موجبات تكميلي دين خود را فراهم گردانيم

خدايا، مهر ما را ، در دل بعضي بزرگان !!! پدران !!!  بينداز ... تا با عبور از بزرگترين مانع، به آرامش برسيم

خدايا، آنچه در بساط داريم  به صحنه آورديم !!! امشب به غواصان شهيد كه نزد تو آبرو دارند، پناه آورديم

تا آخرين رمضاني باشد كه "تنها " بر سر سفره افطار مينشينيم ، خدايا، عيدي ما را  ...  مقدر فرما

 

هر كس كه در برآورده شدن حاجت خير مؤمني قدمي بردارد، خدا را خشنود كرده است و چه خيري بالاتر از وصلت دو جوان

به زمينيان، به اين جوانان، رحم كنيد !!! تا  خدا  و  آسمانيان بشما رحم كنند


بدون شرح...... !!!!  تو خود حديث مفصل بخوان از اين تصوير

**************************

در قسمت نظرات و تريبون آزاد حرفها و پيشنهادات بسيار خوب، خيرخواهانه و خداپسندانه اي دادند، اما "حرف" تا عمل فاصله اش از

زمين تا آسمان است !!!! اميد كه عملي گردد، نميخوام نااميد بشيد، ميخوام خوب فكر كنيد و درست تصميم بگيريد

روايت فابريك، در پناه توجهات شهداي مظلوم غواص، شما را در تحكيم تصميم برابر عقل و شرع ياري ميكند

اميدوارم اولين مجلس جشن ازدواج در سنگر بزودي برپا گردد

 


ذخیره شده در:سنگر در شهر
نوشته شده در:1392-5-17-09:03

Revayatefabri.ir